BONAR a.s.

Věříme, že naše výrobky a služby vám pomohou při zvyšování konkurenceschopnosti.

Ostření a renovace monolitních vyměnitelných destiček PCBN, osazených vyměnitelných destiček a nástrojů materiálem PCBN a PCD.

Vítejte na stránkách společnosti BONAR a.s. Společnost BONAR a.s. byla založena v roce 1997 v Šumperku.

Naše služby

Ostření a renovace monolitních vyměnitelných destiček PCBN, osazených vyměnitelných destiček a nástrojů materiálem PCBN a PCD.

Hledáme řešení na konkrétní operaci obrábění. Náš aktivní přístup při výběru vhodného nástroje, řešení jeho geometrie a výrobních technologických podmínek pro obrábění vašich výrobků, vám umožní zvolit plné využití potenciálů materiálu PCBN a PCD.

V současné době vyvíjíme výkonný nástroj na obrábění super slitin (HRSA) který je spolufinancován Evropskou unií

Ostření

Ostření monolitních vyměnitelných destiček PCBN, osazených vyměnitelných destiček a nástrojů materiálem PCBN a PCD.

Včasným a správným ostřením destiček a nástrojů můžete prodloužit jejich životnost a dosáhnout úspor při vašem obrábění.

Renovace

Renovace monolitních vyměnitelných destiček PCBN, osazených vyměnitelných destiček a nástrojů materiálem PCBN a PCD.

Po vstupní kontrole a vyhodnocení míry opotřebení destiček a nástrojů se při konzultaci se zákazníkem dohodne optimální varianta renovace.

Opotřebované materiály PCBN a PCD jsou nahrazeny novými a následně přeostřeny.

Destičky a nástroje jsou renovovány jako celek nebo jen v některých stupních břitů. Správně zvolenou renovaci můžete získat plnohodnotnou destičku nebo nástroj a významně zlepšit úspory při vašem obrábění.

Volné kapacity technologií

Společnost BONAR a.s. nabízí volné kapacity těchto investic, které byly pořízeny v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Název projektu, založení VAV pracoviště BONAR a.s. Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/16_092/0010039.

Tyto volné kapacity je možné využít, a to v souladu s podmínkou transparentnosti a nediskriminace, kterou stanovila výzva.

Alicona Infinite focus-sl

Speciálnímikroskop pro kontrolu výsledků (ověřování charakteristik vzorků z pohledu geometrie a také materiálové struktury).

 • 3D meřící mikroskop pro kontrolu kvality hran
 • Včetně řídící stanice
 • Polarizátor
 • Objektivy: 10X, 20X, 50X
 • Grip pro manipulaci s malými objekty
 • Měření drsnosti, měření kvality hran

Cena 1500 Kč / Hodina

IMG_0503-min
IMG_0497-min

Otec df-3 wet

Jedná se o speciální stroj, který slouží k opracování obrobku jejich ,,ponořením“ do procesní nádoby s abrazivním, brusným mediem. K opracování dochází pomocí pohybu (vlečení) obrobku v abrazivním mediu. Výsledný stupeň abraze je dán charakterem média a dobou opracování.

 • Kapacita procesní nádoby: min 80 litrů
 • Výška procesní nádoby
 • Odlehčená konstrukce
 • Nastavitelná automatická změna směru otáčení
 • Plynule nastavitelná rychlost obrobku
 • Paměť na programy: min. 200
 • Funkce pomalého otáčení
 • Maximální počet upínacích hlav: min. 3 ks
 • Možnost náklonu upínacích hlav
 • Možnost suchého a mokrého procesu obrábění
 • Příslušenství stroje pro možnost upnutí břitových destiček
 • Základní brusná média

Cena 1400 Kč / Hodina + Opotřebení média

V případě zájmu můžete kontaktovat pana R. Veličku a dohodnout se na dalším postupu. Email - radek.velicka@bonar-as.cz.

O nás

Společnost BONAR a.s. byla založena v roce 1997 v Šumperku. Od svého počátku společnost vyrábí supertvrdý materiál – polykrystalický kubický nitrid bóru (PCBN), pomocí technologie vysokotlaké syntézy.

Z vlastního vyrobeného materiálu PCBN vyrábíme vysoce výkonné produkty – vyměnitelné břitové destičky v monolitním provedení.

Matriálem PCBN a PCD osazujeme vyměnitelné břitové destičky a nástroje pro obrábění.

Veškeré naše kroky, směřují k našemu cíli – zajištění nejlepších výsledků při používání našich výrobků u vás.

Provádíme renovaci a ostření břitových destiček a nástrojů z materiálu PCBN a PCD, které vám mohou prodloužit jejich životnost a dosáhnout úspor při obrábění.

Důsledně se snažíme poskytovat vynikající služby zákazníkům, zajištění veškerého servisu k výrobkům, včetně technického poradenství vám, zákazníkům, a to za neustálého zvyšování produktivity a kvality.

Jsme přesvědčeni, že v našem výrobním programu naleznete řešení, které vám pomůže nejen při obrábění vašich výrobků, ale i k prodloužení životností nástrojů a dosáhnete úspor při Vašem obrábění.

Kontakt

Web: www.bonar-as.cz
E-mail: info@bonar-as.cz
Telefon: +420 583 223 730

IČ: 25 13 14 27
DIČ: CZ25131427

Adresa

BONAR a.s.
Čsl. armády 1018/58
Šumperk
787 01
Česká republika